top of page

Hvordan bruke DagligSpråk?

Begreper illustreres med illustrasjoner du selv bestemmer

Allsidig begrepstrening

Hvert ord/begrep kan illustreres med en eller to illustrasjoner, der du selv velger hvor store hver enkelt av dem skal være.

Bildeutsnitt ved hjelp av DagligSpråks TegnEditor

BildeEditor

DagligSpråks TegnEditor er også et svært effektivt verktøy når du vil hente inn utsnitt fra ett av dine egne bilder

Album- eller kontaktbok-sider med tegnillustrasjoner og stort bilde.

Kontaktbok og album med tegn

Skriv ut sider med korte tegnillustrerte tekster, ledsaget av et "toppbilde" i valgfri størrelse.

Personlige tegnordbøker kan tilpasses - med bilder

Lag din egen Tegnordbok

Lag personlig tegnordbok med egne bilder

DagligSpråk er et allsidig ASK-hjelpemiddel, med mange betjeningsmuligheter.

Nyttig ASK-hjelpemiddel

For den som benytter alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK) med «tegn-til-tale» i en eller annen variant, har DagligSpråk mange tilpasningsmuligheter.

Mange ord kan illustreres med flere ulike tegn.

Personlige tegn

Mange ord kan illustreres med flere ulike tegn. Du kan også lage dine egne, helt personlige tegnillustrasjoner

Pictomania med tegn, bilder  eller pictogrammer

Pictomania (spill)

Dataspill med tegn eller pictogrammer

Dokumentasjon av personlige assosiasjoner knyttet til de enkelte tegnene

Språkdokumentasjon

En beskrivelse av slike personlige assosiasjoner, kan være helt avgjørende for å forstå - og bli forstått!

Lag dine egne tegnillustrasjoner med DagligSpråks TegnEditor

TegnEditor

Med DagligSpråk TegnEditor kan du enkelt lage dine egne tegnillustrasjoner

Skriv inn tekst i DagligSpråk, og hvert ord illustreres med et tegn (hvis det er tilordnet i den innleste ordlisten).

Tekstbehandler med tegn

DagligSpråk for Windows lar deg taste inn ord, som i et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram, og viser tegn-illustrasjoner til ordene fortløpende, mens du skriver.
Utrolig enkelt i bruk !

bottom of page