top of page

Hva er egentlig et Pictogram?

clip_image001.jpg

Pictogrammer er sterkt forenklede, detaljfattige symboler, som er utformet for å gi tydelig informasjon som skal kunne oppfattes raskt og helst over språkgrensene.

Pictogram er grafiske symboler, fremstilt med hvite figurer mot en sort bakgrunn. Selve bildet trer dermed tydelig fram og blir lett å oppfatte, også for brukere med synsvansker.

Miljøet rundt brukerne oppfatter pictogrammene som enkle, fordi de fleste har likhetstrekk med virkeligheten, (ikonitet). En tannbørste ser ut som en tannbørste.

Pictogrammene illustrerer hvert enkelt begrep på en måte som gjør disse symbolene velegnet innenfor alternativ og støttet kommunikasjon (ASK) for mange ulike brukergrupper, enten som erstatning for, eller i kombinasjon med, tale.
Mange har også stor nytte av å kombinere pictogrammer med bruk av manuelle tegn.

Det finnes også en del strukturerte metodiske opplegg, som setter pictogrammene inn i en mer språklignende sammenheng. f.eks. i VMK-systemet eller der språkopplæringen skjer etter Karlstadmodellen.

DagligData AS har gjennom mange år utviklet og solgt et stort antall pictogram-produkter.
Ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon hvis du ønsker mer informasjon om hva vi fortsatt har på lager, eller hvis det er noe du ønsker vi skal produsere eller trykke opp på nytt!

bottom of page