top of page

Tegn og tegnspråk

Det brukes mange ulike navn på kommunikasjon med tegn.
Tegnspråk (f.eks. norsk tegnspråk) brukes først og fremst av og blant døve, og er et eget språk som benytter håndtegn i kombinasjon med bl.a. spesifikke munnstillinger. Det er derfor ikke mulig å snakke (f.eks. norsk talespråk) samtidig som en uttrykker seg på norsk tegnspråk.

"Tegn-til-tale", "tegn og tale", "norsk med tegnstøtte"(NMT) eller "tegnspråknorsk" brukes av og med barn og voksne med ulike funksjonshemminger, ved at det utføres håndtegn samtidig som man snakker norsk med stemmen.
Det er også mange foreldre som benytter tegn som støtte når de prater med barna sine, for å styrke språkutviklingen, helt fra spebarnalder!

Noen bruker bare tegn for de begrepene en ønsker spesiell oppmerksomhet på eller som er spesielt viktig for innholdet i kommunikasjonen, mens andre benytter tegn til hvert eneste ord som uttales. Det siste kalles gjerne "tegnspråknorsk".

Det finnes imidlertid mange blandingsformer, i møtet mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk.
I sammenhenger der både tegnspråkbrukere og personer som ikke kan tegnspråk er til stede, vil personer som behersker norsk tegnspråk kunne benytte "tegn og tale" med utgangspunkt i Norsk tegnspråk (bl. a. ved at tegn og uttrykks-måter hentes derfra), men samtidig bruke talestemme som "tolker" tegnene fortløpende, for at også de som ikke er tegnspråkkyndige skal få med seg innholdet.

DagligSpråk for Windows inneholder både tegn som er hentet fra norsk tegnspråk og tegn fra den norske tegn til tale-tradisjonen.

Hvis ikke du , eller noen andre i ditt nærmiljø, allerede har innarbeidet "tegn-til-tale-tegn" fra før, bør du i størst mulig grad satse på å benytte tegn som også er i bruk i norsk tegnspråk!

Aktuelt materiell:

TegnHjelp: Welcome
bottom of page