top of page

 Bøker og annet tegn-materiell

DagligData AS har i en årrekke tilbudt hjelpemidler og materiell for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), basert på tegnspråk og tegn-til-tale / norsk med tegnstøtte (NMT).


Merk deg at norsk tegnspråk er et levende språk, som er under stadig utvikling.
De fleste trykte utgivelser med tegn, vil derfor også inneholde illustrasjoner som i dag ikke brukes av døve.


Hvis du er i tvil om hvilke tegn du skal lære deg, anbefaler vi at du snakker med noen som har erfaring med bruk av tegn i ditt nærmiljø.
For hørselshemmede og døve, bør tegnene uansett i størst mulig grad hentes fra norsk tegnspråk. Mens det for andre brukergrupper også kan være være aktuelt å ta hensyn til andre tradisjoner og erfaringer.

bottom of page