top of page

DagligSpråk for Windows

er et allsidig og omfattende hjelpemiddel og verktøy
for alle som benytter tegnpråk eller «tegn-til-tale» i en eller annen variant.
Enten det er for å produsere skriftlig tegn-materiell
eller for å bygge opp en person-tilpasset løsning
for alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK).


 

Nedenfor ser du noen eksempler på hva du kan bruke programmet til...

Noen eksempler på praktisk bruk

Språkdokumentasjon

Kontaktbok.jpg

En beskrivelse av slike personlige assosiasjoner, kan være helt avgjørende for å forstå - og bli forstått!

Det er ikke alltid tilstrekkelig å vite betydningen av et tegn fra en tegnordbok, for å forstå hva noen ønsker å uttrykke.
Ofte vil det være behov for tilleggs-informasjon, f.eks. om hvilke opplevelser, personer eller andre assosiasjoner som brukeren vanligvis knytter til dette tegnet.

Men like viktig er fokuset på personlige tegn og tegn som har spesielle betydninger for den enkelte bruker.
DagligSpråk kan gi unik og effektiv hjelp til den som skal gjøre seg kjent med personlige tegn og andre språkuttrykk.

I Dagligspråk kan du knytte slike personlige "tilleggs-betydninger" til både de eksisterende tegnillustrasjonene og til illustrasjoner av lokale tegn du lager med programmets TegnEditor.

bottom of page