top of page

DagligSpråk for Windows

er et allsidig og omfattende hjelpemiddel og verktøy
for alle som benytter tegnpråk eller «tegn-til-tale» i en eller annen variant.
Enten det er for å produsere skriftlig tegn-materiell
eller for å bygge opp en person-tilpasset løsning
for alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK).


 

Nedenfor ser du noen eksempler på hva du kan bruke programmet til...

Noen eksempler på praktisk bruk

Personlige tegn

Kontaktbok.jpg

Mange ord kan illustreres med flere ulike tegn. Du kan også lage dine egne, helt personlige tegnillustrasjoner

DagligSpråk for Windows inneholder mange tusen illustrasjoner av tegn fra norsk tegnspråk og fra den norske tegn-til-tale- tradisjonen.

Men ingen tegnbrukere gjør alle tegn på nøyaktig samme måte som andre. Det vil derfor være store variasjoner i tegnbruken blant personer som har behov for et hjelpemiddel som DagligSpråk.
De fleste tegnbrukere utvikler også sine egne, helt personlige tegn.
Nye situasjoner og sammenhenger kan også gi nye betydninger og bruksmåter til tegn som har vært brukt tidligere.

I Norsk tegnspråk vil også svært mange tegn tilpasses den sammenhengen de brukes i,
slik at endret håndform eller bevegelsesretning kan endre meningsinnholdet for et tegn.

Det kan derfor være mange grunner til at de tegn-illustrasjonene som følger med programmet
bør suppleres!

bottom of page