top of page

"Levende bibelfortellinger" - med tegn-illustrasjoner

Oppdatert: 17. sep. 2023

IKO ga opprinnelig ut disse bildekortene som en del av konfirmantopplegget "Se, smak og kjenn". De er nå gitt ut i en ny utgave, som inneholder tegn-illustrasjoner på baksiden av kortene! Tegnene er produsert ved hjelp av dataprogrammet DagligSpråk for Windows.

Tegn-illustrasjonene på baksiden av disse bildekortene er ment å gi hjelp og støtte til deg som ønsker å fortelle levende bibelfortellinger med tegn. Tegnene er valgt ut for å kunne brukes ved alle former for tegn til tale, det være seg norsk med tegnstøtte (NMT), der du bare bruker tegn til ett eller noen få hovedord i setningene, eller du ønsker å støtte alle ordene du uttaler med manuelle tegn (tegnspråknorsk). Noen av tegn-rutene inneholder flere norske ord, som illustreres med bare ett enkelt tegn. Du vil også se at samme illustrasjon kan brukes til å illustrere ulike norske ord. Dette er ikke bare fordi det er begrenset plass til tegn-illustrasjoner på hvert enkelt kort, men like mye fordi tegne er valgt ut slik at de i størst mulig grad skal samsvare med tilsvarende manuelle komponenter i norsk tegnspråk (NTS). Men det er viktig å huske på at tegn til tale IKKE er det samme som tegnspråk! I norsk tegnspråk brukes munnen annerledes enn ved norsk tale, selv om munnstillingen i mange tilfeller kan ligne på hele eller deler av norske ord med tilsvarende meningsinnhold. Hvis du ønsker å se hvordan disse bibelfortellingene kan fortelles på norsk tegnspråk, kan du se videoer av de fleste av dem på www.tegnbibel.no. Og hvis du ønsker å skrive ut fullstendig manuskript (med tegn!) til din egen fremføring av disse fortellingene, kan dette gjøres ved hjelp av dataprogrammet DagligSpråk for Windows. Hvis du har CD-utgaven av disse kortene (kjøpes separat, uten tegn-illustrasjoner), kan du fra dette programmet også skrive ut dine egne "bildebok-sider", med et stort fargebilde, etterfulgt av tekst med dine personlig valgte tegn-illustrasjoner.


Tekst og tegn Kortene inneholder enkle setninger og tegnene er vist gjennom stiliserte strektegninger som ledsager oppslagsordene i hver enkelt tegn-rute. Tegnrutene inneholder tegn til de fleste ordene som er benyttet i fortellingsteksten, ledsaget av "ordlisteformen" av tilsvarende norske ord. Ord/tegn som forekommer flere ganger, er vanligvis ikke gjentatt. Hvis du ønsker et manuskript du kan lese fra direkte, ord-for-ord, kan dette gjøres ved hjelp av dataprogrammet DagligSpråk for Windows.


23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


留言功能已關閉。
bottom of page