top of page

Rettigheter og tilrettelegging

Boken handler om hvordan mennesker med utviklilngshemning og andre som er mottakere av offentlige tjenester, kan få ivaretatt sin (menneske)rett til tros- og livssynsutøvelse..

Boken presenterer de viktigste tros- og livssynssamfunnene i Norge og gir konkrete eksempler på hvordan tros- og livssynsutøvelse kan gjennomføres.

Forfattere: Sølvi Dahle, Tor Ivar Torgauten (red.)
Utgiver: Universitetsforlaget 2010

Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse

kr 329,00Pris
    bottom of page