top of page

En vitenskapelig antologi om tegn-til-tale som språkstøtte.

 

Tegn-til-tale er en metode for språkstøtte der man kombinerer talespråk i rolig tempo med tegn til ett eller flere ord i setninga. Tegna er (ofte) henta fra tegnspråk, og tegn som språkstøtte ser ut til å være nyttig for ulike grupper hørende barn. Tegn-til-tale blir brukt i mange barnehager og skoler i dag, særlig i kommunikasjon med barn med forsinka språkutvikling, men også i hele barnegrupper på småbarnsavdelinger eller med barn som har norsk som andre talespråk.

 

Tegn-til-tale i barnehage og skole har bidrag fra sentrale fagpersoner fra utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet, blant annet språkforskere, pedagoger, spesialpedagoger, ei mor og en som selv brukte tegn-til-tale i oppveksten.

 

Boka passer for alle som vil lære mer om god kommunikasjon og inkludering i barnehage og skole.En bok for alle som vil lære mer om god kommunikasjon
og inkludering i barnehage og skole.

 

Forfattere: Inger B.Torbjørnsen(red.),Randi Neteland(red.),Edit Bugge(red.)

Utgiver: Universitetsforlaget  2023

Tegn-til-tale i barnehage og skole

kr 379,00Pris
    bottom of page