top of page

ENDELIG - en oppdatert lærebok for den som vil lære Norsk tegnspråk!
Boken gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk.

Boken er skrevet for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk, for eksempel tegnspråkstudenter, tegnspråklærere, foreldre til barn som lærer norsk tegnspråk, og tegnspråkbrukere som ønsker å lære mer om språket sitt. Den er rettet mot lesere som kan norsk tegnspråk fra før, så vel som dem som er i ferd med å lære seg det.

Forfatter: Arnfinn Muruvik Vonen
Utgiver: Cappelen Damm Akademisk, 2020

Norsk tegnspråk - en grunnbok

kr 399,00Pris
    bottom of page