top of page

Bildekort til "Se, smak og kjenn" (2. utgave med Tegn til tale)
80 bildekort i formatet 14 x 14 cm, med tekst og tegn-illustrasjoner på baksiden.
Kortene er en del av konfirmantopplegget "Se, smak og kjenn", som er tilrettelagt for ungdom med særskilte behov.
Samlingen inneholder 10 fortellinger fra bibelen, gjenfortalt eller i sammendrag, med 8 bildekort i hver "serie".

Nå i nytt opptrykk, der baksiden av kortene har fått tegn-illustrasjoner, som hjelp for alle som benytter "tegn til tale" eller norsk med tegnstøtte(NMT).
Tegnene er tilpasset og skrevet ut fra DagligSpråk for Windows av Asgeir Høgli i DagligData AS, og er i hovedsak hentet fra norsk tegnspråk.

Kortene kan være til hjelp i alle sammenhenger der bibelfortellinger skal gjenfortelles med tegn-støtte, både for små og store. Men vil også være til god hjelp for alle andre som ønsker å lære seg/friske opp en del sentrale "kirke-tegn".


Forfatter: Rune Rasmussen

Illustrasjoner: Jens Flesjå

Tegnillustrasjoner: Asgeir Høgli/DagligSpråk for Windows
Utgiver: IKO, 2020

Levende bibelfortellinger

kr 295,00Pris
 • Tegn-illustrasjonene på baksiden av disse bildekortene er ment å gi hjelp og støtte til deg som ønsker å fremføre levende bibelfortellinger med tegn.
  Tegnene er valgt ut for å kunne brukes ved alle former for tegn til tale, det være seg norsk med tegnstøtte (NMT), der du bare bruker tegn til ett eller noen få hovedord i setningene, eller du ønsker å støtte alle ordene du uttaler med manuelle tegn (tegnspråknorsk).
  Noen av tegn-rutene inneholder flere norske ord, som illustreres med bare ett enkelt tegn.
  Du vil også se at samme illustrasjon kan brukes til å illustrere ulike norske ord. Dette er ikke bare fordi det er begrenset plass til tegn-illustrasjoner på hvert enkelt kort, men like mye fordi tegne er valgt ut slik at de i størst mulig grad skal samsvare med tilsvarende manuelle komponenter i norsk tegnspråk (NTS).
  Men det er viktig å huske på at tegn til tale ikke er det samme som tegnspråk!
  I norsk tegnspråk (NTS) brukes munnen annerledes enn ved norsk tale, selv om munnstillingen i mange tilfeller kan ligne på hele eller deler av norske ord med tilsvarende meningsinnhold.

  Hvis du ønsker å se hvordan disse bibelfortellingene kan fortelles på norsk tegnspråk, kan du se videoer av de fleste av dem på www.tegnbibel.no.
  Og hvis du ønsker å skrive ut fullstendig manuskript (med tegn!) til din egen fremføring av disse fortellingene, kan dette gjøres ved hjelp av dataprogrammet DagligSpråk for Windows.
  Hvis du har CD-utgaven av disse kortene (kjøpes separat, uten tegn-illustrasjoner), kan du fra dette programmet f.eks. skrive ut dine egne ”bildebok-sider”, med et stort fargebilde, etterfulgt av tekst med dine personlig valgte tegn-illustrasjoner.
  Les mer om valg av tegn på www.dagligdata.no/levende_bibelfortellinger.

bottom of page