top of page

- Tverrfaglig arbeid for mennesker
med utviklingsmessige funksjonshemninger

Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en positiv utvikling på alle livsområder hos barn, ungdommer og voksne med tidlig ervervede og medfødte funksjonshemninger. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder derfor bidrag fra mange ulike faggrupper.Samarbeidet med familien står sentralt i moderne habiliteringsarbeid, og erfaringene til mennesker som vokser opp med habiliteringsarbeid og deres familier, har også sin plass i boken.
Habilitering retter seg mot studenter og fagpersoner fra et bredt spekter av helsefaglige, pedagogiske og sosialfaglige fagområder som arbeider for mennesker med funksjonshemning, og den vil være nyttig for mennesker med funksjonshemning og deres familier som ønsker bedre innsikt i grunnlaget for habiliteringsarbeid.

Redaktører: Stephen von Tetzchner, Finn Hesselberg, Helle Schiørbeck
Utgiver: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2008)

Habilitering

kr 795,00Pris
    bottom of page