top of page

En innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjons-hjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjons-vansker.

 

Denne boken gir en oversikt over ulike kommunikasjonssystemer for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for talespråk.
Boken drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform.

Dette er en totalt revidert utgave av "Språk og funksjonshemning", som kom første gang ut i 1991.
 

Forfattere: Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen
Utgiver: Gyldendal Akademisk AS, 2002

Alternativ og supplerende kommunikasjon

kr 749,00Pris
    bottom of page